TRƯỜNG MẦU GIÁO PHONG PHÚ là trường mẫu giáo duy nhất ở Phường Láng Tròn  và đạt chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, TRƯỜNG MG Phong Phú xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại TRƯỜNG , các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non.

100% giáo viên, và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ mầm non

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo

Lớp mẫu giáo bé  (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 60 cháu với 4 cô giáo

Lớp mẫu giáo nhỡ (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 120 cháu với 8 cô giáo

Lớp mẫu giáo lớn (5 tuổi – 6 tuổi): 245 cháu với 13 cô giáo