Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

- Trường MG Phong Phú thuộc Phường Láng Tròn, TX Giá Rai. Trường có 4 điểm (Trung tâm, Trụ sở UBND (Khóm 2)khóm 13, điểm khóm 1 xóm lung) với địa bàn dân cư tương đối đông, nghề nghiệp chủ yếu ở địa phương làm ruộng và buôn bán nhỏ. Đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng nhiều đến sự nhận thức cũng như sự quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non.

- Đội ngũ giáo viên trong nhà trường luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, nhiệt tình trong công tác.

- Tổng số CB-GV-NV                       : 37/35 nữ

                   Trong đó :

+  BGH                                    : 3/3 nữ

+  GV                                                : 27/27nữ

+  NV                                                : 7/5nữ

- Trường trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học cho cô và trẻ tương đối đầy đủ.

 - Cảnh quan trường lớp, đảm bảo cảnh quan trường lớp xanh - sạch - đẹp, duy trì và thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          2. Thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi:

+ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD- ĐT Giá Rai về công tác thanh, kiểm tra nội bộ trường học. Đã tập huấn công tác thanh, kiểm tra cho đội ngũ cốt cán.

+ Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường đều có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh trong việc đánh giá xếp loại GV sau các đợt kiểm tra.

* Khó khăn:

+ Một số GV có phần hạn chế về nhận thức, chưa nắm rõ được về mục đích của việc kiểm tra.

+ Một số thành viên trong ban kiểm tra nội bộ kinh nghiệm KT chưa nhiều nên chưa thực sự góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV.